Terug in de tijd met de Familie Vermolen ...

pixFamilie Vermolen

Vermolen, Cornelis Marinus - Directeur van Lunaparken en attractiebedrijven.
Geboren te Waddinxsveen op 21 Juni 1877. Zoon van Johannes Mattheus Vermolen (kermisexploitant) en Cornelia Selder. Op 26 Maart 1902 trad hij te Amsterdam in het huwelijk met Maria Hommerson, geboren te Amsterdam op 19 Maart 1879.

Kinderen:

  • Franciscus Cornelis, 19 februari 1903
  • Cornelis Marinus, 13 mei 1905
  • Maria Johanna, 8 februari 1907
  • Cornelia, 26 maart 1911
  • Annie Johanna CornelisFrancisca, 17 augustus 1916
  • Johannes Mattheus, 6 juni 1919

Na lager onderwijs genoten te hebben is hij bij zijn vader in de zaak gekomen. Deze had een schiettent en een caroussel, waarmee hij de kermissen bereisde. 's Zomers bereisde hij de kermissen en 's winters dreef hij handel. Na zijn huwelijk in 1902 begon hij als exploitant van een draaimolen en lucht-schommel tegen één derde van de winst. Deze onderneming liep uitstekend en na verloop van 2 jaar begon hij voor zichzelf met één luchtschommel.

Allengs breidde hij zijn onderneming uit, steeds trouw bijgestaan door zijn echtgenote en kinderen. Toen in 1914 de oorlog uitbrak waardoor het kermisbedrijf geheel werd lamgelegd, heeft hij een vaartuig gekocht en is een eigen beurtdienst begonnen tussen Nederland en België waarbij hij voor het Hollandse Reliefcomité heeft gevaren. In 1918 heeft hij zijn oude beroep weer opgenomen en dit bedrijf heeft een zodanige omvang genomen dat hij uiteindelijk 30 zaken onder zijn leiding had. Om hiervan enkele te noemen: de fa. heeft in bedrijf twee Caterpillars, twee emotiebanen, twee Scooter Autodrome's, een Vrolijk rad en een dwergenstad annex circus. Bovendien liggen in de pakhuizen opgelegd een stoomcaroussel, een rodelbaan, een Slipping Wheel, e.a. Men denkt over een attractiebedrijf niet te licht; alleen in de Lunaparkexploitatie vinden niet minder dan 1500 personen emplooi, die bij een gemiddeld levensonderhoud van f 1,- per dag in zestien dagen tijds een f 24.000,- verteren. Voor het vervoer van menssen en materialen heeft het bedrijf ruim 170 wagens tot zijn beschikking, alsmede zestien tractors.

Alleen voor reclame komt op de balans van dit bedrijf ieder jaar een post voor van ea. f 21.000,-, voor vrachten ruim f 31.000,-, voor electriciteit f 25.000,-, belastingen ruim f 30.000,-, voor loonen ca. f 50.000,-, voor het huren van standplaatsen bijna f 112.000,- en voor algemene onkosten f 219.000,-. Deze laatste post omvat reparaties, slijtage, vernieuwingen e.d. Het bedrijf Vermolen-Hommerson is uitgegroeid tot bet grootste attractiebedrijf van Nederland. Zijn parken en andere vermakelijkheden worden door miljoenen per jaar bezocht. Vermolen is bestuurslid geweest van de bond van kermis-vakgenooten te Rotterdam. In 1928 was hij de stuwkracht voor de oprichting van N.V. Nelupa, welke N.V. de geheele exploitatie van het Lunapark der Nenijbo in A’dam dreef. Hun laatste opdracht was van de gemeente A'dam, waarvoor zij 10 lunaparken tijdens de jubileumfeesten Amsterdam in exploitatie moesten brengen. Deze hebben in 10 dagen 2 miljoen bezoekers kunnen tellen. Huize “Den Dolder”, Den Dolder.

Terug naar boven
Vorige pagina

LachstudioHommerson, Antonius, is geboren te Hoorn op 22 aug.1891 en trad op 2 febr. 1921 te Overschie in het huwelijk met Walburga Heilmann, die op 19 Juli 1938 is overleden. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren, t.w.:

  • Johanna Walburga, 27 juni 1923
  • Jacoba Maria, 29 juli 1926

Ook Antonius Hommerson kwam na het genieten van lager onderwijs in het bedrijf van zijn vader en werd in 1915 zelfstandig met zijn broer Nicolaas, onder de firmanaam Gebr. A. & N. Hommerson. Deze firma kan momenteel gerekend worden als een der grootste ondernemingen op dit gebied en ontving in 1938 de vereerende opdracht 10 feestparken te mogen organiseeren in Amsterdam, ter gelegenheid van de Regerings jubileumfeesten. Sinds enkele jaren werken Gebr. Hommerson samen met de firma C. M. Vermolen te Den Dolder en werden zodoende de voornaamste exploitanten van lunaparken in Nederland. Sinds de Nenyto 1928 hebben zij dan ook niet minder dan 56 lunaparken geëxploiteerd.

Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat Gebr. Hommerson aan het Bestuur van Artis voorstellen hebben gedaan om te zorgen voor een sluitende exploitatie van deze instelling.

Klik hier voor meer historisch fotomateriaal

Terug naar boven
Vorige pagina

Alle rechten voorbehouden - © 2010 www.janvermolen.nl - Contact - Webdesign